Home > Kia Vans

Kia Vans

Featured
Image Year Make Model Mileage Color Conversion Stock#
Kia 2015 Kia Soul 13834 mi. Silver FMI 2379
Kia 2015 Kia Soul with Wheelchair Ramp 15295 mi. Red FMI 2380
Kia 2015 Kia Soul Plus 9965 mi. Yellow FMI 2459
Kia 2015 Kia Soul Plus 18473 mi. Brown FMI 2466
Kia 2016 Kia Soul Plus 11616 mi. Grey FMI 2473
Kia 2016 Kia Soul Plus with Handicap Conversion 3391 mi. White FMI 2477
Kia 2016 Kia Soul Plus 8454 mi. Grey FMI 2523
Kia 2016 Kia Soul Plus 10889 mi. Silver FMI 2524